Zabezpieczenie imprezy

Oferujemy również wynajem karetki z lekarzem, ochroniarzy, straż pożarną.


Karetka


Ochrona


Straż pożarna